De Hygiënecode voor de ambachtelijke ijsbereiding wordt nog deze maand gepubliceerd. Dat laat de codehouder, de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum, weten. De inhoud is goedgekeurd door de NVWA en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de hygiënecode. Het document gaat per 1 maart 2020 van kracht.

De Hygiënecode voor de ambachtelijke ijsbereiding is bestemd voor ambachtelijke ijsbereidingsbedrijven. Dit zijn bedrijven waarin consumptie-ijs of aanverwante producten worden bereid en verhandeld in de eigen salon of aan derden.

Nieuwe onderdelen

De huidige hygiënecode stamt uit 2011. Het nieuwe document heeft een nog praktischer insteek en bevat naast een vijftal wijzigingen een aantal nieuwe onderdelen. Zo is vanaf maart 2020 een jaarlijkse interne audit verplicht. Met deze bedrijfscheck laat je zien dat je de basisprocessen beheerst. Nieuw is de Module Industrie. Hierin staat duidelijk omschreven wanneer een ijsbereidend bedrijf zich mag scharen onder de noemer industrie.

Virusbijlage

Nog een geheel nieuw onderdeel in de hygiënecode is de Virusbijlage. Hierin valt alles te lezen over het voorkomen van besmetting door en verspreiding van virussen. Naast een uitleg over de twee veelvoorkomende virussen, Noro en Hepatitis A, bevat de code een praktische handleiding voor het voorkomen van verdere besmetting en verspreiding.

De Hygiënecode voor de ambachtelijke ijsbereiding is nog voor de Kerst verkrijgbaar via de nieuwe website www.ambachtelijkijscentrum.nl, die gelijktijdig wordt gelanceerd. Ook handige en informatieve documenten die de ijsbereider ondersteuning kunnen bieden, worden op deze website ter download aangeboden. De Hygiënecode kost 120 euro, voor leden van de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum is dit 70 euro. Lid worden kan via www.ijscentrum.nl.

Altijd op de hoogte blijven?