Zoete verleiding of zure nasmaak?

7 november 2023 Bouwer & Officier Towfiqu Barbhuiya via Unsplash
Het is weer die tijd van het jaar waarin ondernemers en adviseurs in het mkb hun rekenmachines tevoorschijn halen, want de belastingplannen zijn aangekondigd.

Voor sommigen is het een zoete verleiding, terwijl anderen misschien hun tanden zetten in een bittere teleurstelling. Laten we eens kijken naar de belangrijkste maatregelen en beoordelen of het een smakelijke traktatie of een zure nasmaak achterlaat.

  • De maximale gerichte vrijstelling voor reiskosten wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar € 0,23.
  • Waar voor de vennootschapsbelasting de bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik al eerder werd gesteld op 100% van de WOZ-waarde, was dit in de inkomstenbelasting nog 50%. Met ingang van 2024 wordt dit ook 100%. Dit betekent dat voor velen, zowel ondernemers als particulieren in box1, het afschrijvingspotentieel aanzienlijk beperkt wordt.
  • De mkb-winstvrijstelling die ondernemers een fiscale aftrekpost geeft van 14% van de winst uit onderneming wordt vanaf 2024 verlaagd naar 12,7%.
  • Het belastingplan moedigt in 2024 ook groenere keuzes aan: de energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers wordt met vijf jaar verlengd tot 2028. Het aftrekpercentage in 2024 wordt 40%.
  • Waar het box2-tarief (dividend uit eigen BV) in 2023 26,9% bedraagt, komen er in 2024 twee tariefschijven. Tot € 67.000 bedraagt het tarief 24,5% en daarboven 33%. Fiscale partners kunnen samen twee keer de eerste schijf gebruiken zodat voor hen dividenden tot € 134.000 zijn belast tegen 24,5%. Tot zover het zoet. Voor de gelukkigen onder u die hogere dividenden uitkeren volgt de bittere nasmaak van het zuur: een aanzienlijke stijging van de belasting. Saillant detail is dat de gecombineerde heffing over de dividendroute nu hoger uitkomt dan het hoogste tarief in de inkomstenbelasting.
  • Onder de huidige overbruggingsregeling vallen VvE-aandeel en derdenrekening onder de categorie overige bezittingen welke belast worden tegen een rendement van 6,17%. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 wordt dit vermogen onder de categorie banktegoeden belast tegen een rendement van 0,36%.
  • De verhoging van het box3-tarief van 32% naar 34% wordt vervroegd doorgevoerd per 1 januari 2024 in plaats van 2025 zoals in het Belastingplan 2023 stond. Belastingheffing over het daadwerkelijk genoten rendement is verder uitgesteld tot 2027.
  • In 2023 is de betalingskorting bij voorlopige aanslagen inkomstenbelasting afgeschaft bij voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting en deze zal in 2024 ook afgeschaft worden voor de inkomstenbelasting.

De vraag is nu: zijn de belastingplannen voor u een zoete verleiding of niet? Het antwoord hangt af van uw perspectief en uw bedrijfsomstandigheden. Het is aan u en uw adviseur om de juiste balans te vinden en uw financiële strategie dienovereenkomstig aan te passen, want in de wereld van belastingen is er zelden een one-size-fits-all-oplossing. 

Altijd op de hoogte blijven?