Warm en koud

26 april 2024 Jack van der Voorn
In de fiscaliteit komen wij, net als in de bakkerij, ook warm en koud tegen, zoals warme grond en schenken met de koude of warme hand. 

Warme grond is waardestijging van grond als gevolg van een mogelijke bestemmingswijzing. In het FD van 21 maart 2024 stond dat de PVV steun lijkt te krijgen in de Tweede Kamer om deze warme grond te belasten. Een schenking met de koude hand is een erfenis (dus na overlijden) en 'warme hand' betekent dat bij leven vermogen wordt weggegeven.
Gezien de tariefverschillen bij de diverse belastingen is het vaak voordelig om te schenken met de warme hand. 
 
Een voorbeeld: een DGA (gescheiden van zijn partner) komt te overlijden en heeft twee kinderen en het navolgende vermogen:

-Winstreserves van zijn besloten vennootschap € 1.000.000
-Eigen woning van €  500.000

 
Wat zijn de belastinggevolgen van zijn overlijden (ervan uitgaande dat er geen beroep kan worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsregeling)? Bij zijn overlijden dient inkomstenbelasting, in de vorm van aanmerkelijkbelangheffing, te worden voldaan over de winstreserve van de besloten vennootschap. Deze belasting bedraagt € 324.305 en is als volgt opgebouwd: over de eerste € 67.000 24,5% en over het meerdere 33%.
 
Daarnaast dient bij overlijden van vader door de kinderen successiebelasting te worden voldaan. De verkrijging bedraagt  € 1.175.695 en is als volgt opgebouwd: 

Waarde aandelen BV €1.000.000
Eigen woning  € 500.000
  €1.500.000
Af: inkomstenbelasting        € 324.305
Nalatenschap € 1.175.695


  
Hierover is per kind € 97.294 aan belasting verschuldigd. Daarbij is rekening gehouden met een vrijstelling van € 25.187. Het tarief voor de successiebelasting bedraagt over de eerste 
€ 152.368 10% en daarboven 20%. Derhalve bedraagt het totaal aan belasting bij het overlijden van vader € 518.893: € 324.305 en twee maal € 97.294.
 
Wat zouden de belastinggevolgen zijn als de DGA de afgelopen 10 jaar jaarlijks € 67.000 dividend had uitgekeerd en dit bedrag na aftrek van dividendbelasting jaarlijks had geschonken aan zijn kinderen (uitgaande van de tarieven van 2024)? Dan zou de belasting totaal € 409.483 bedragen en derhalve een besparing van € 109.410. Deze besparing volgt uit de oplopende tarieven van de successie-en inkomstenbelasting en het meerdere keren kunnen benutten van de vrijstelling van schenkbelasting.
 
Ten slotte wil ik toch iets niets fiscaal benoemen: per 1 januari 2024 moeten beursgenoteerde ondernemingen niet alleen hun financiële prestaties rapporteren, maar ook de behaalde duurzaamheidsresultaten zoals het verminderen van CO₂-uitstoot. Voor het mkb gaat dat waarschijnlijk over enkele jaren ook gelden. In de praktijk zie ik echter dat de meeste ondernemers al bezig zijn met besparen van energie en minder belasten van het milieu. 
Een heel mooi voorbeeld is een sportcomplex in Leiden. Dit complex bevat een ijshal en een zwembad. Het gebouw is volledig van het gas af en is 100% CO₂-neutraal. De ijshal is energieneutraal, de restwarmte van de ijsbaan wordt gebruikt om het zwemwater te verwarmen. Derhalve kan ik wel stellen dat warmte goed voor u is.

bouwer en officier logo klein  
Mr. Jack van der Voorn
Accountant en fiscaal jurist bij Bouwer & Officier 
Accountants en Belasting-
adviseurs voor bakkers 
te Alphen aan den Rijn.
T (085) 00 269 00
Meer info: www.bouwer-officier.nl

Altijd op de hoogte blijven?