Trends 2018

8 februari 2018

Michel-Duijm-300x225 Afgelopen week ben ik een aantal dagen op de Horecava beurs geweest. Het is goed om te zien dat het bakkersgilde daar ook steeds beter vertegenwoordigd is. Het is ook erg leuk om te zien dat het bakkersvak leeft. Laten we hopen dat dit de trend wordt voor 2018: jonge enthousiaste ondernemers die hun weg vinden in het vak.

Het ‘Goed van Start’ initiatief was aanwezig met als doel om voorlichting te geven aan startende ondernemers in ons vak. Het viel mij op dat er veel jonge enthousiaste kandidaat ondernemers al druk bezig zijn met een oriëntatie over de volgende stap.

Vragen die veel gesteld worden door deze groep:

Waar kan ik ervaring opdoen?

Is een overname een haalbare stap?

Ik wil starten op een nieuwe locatie, is dat haalbaar?

Hoeveel eigen geld moet ik inbrengen?

Het afgelopen jaar heb ik in mijn vak de nodige aandacht gegeven aan de voortschrijdende mogelijkheden van automatisering van de administratieve processen. De kosten van gegevensopslag en hardware zijn fors gedaald. In kantoorautomatisering zien wij dat terug in het gebruik van bijvoorbeeld e-mail waarin wereldspelers als Microsoft en google met cloudoplossingen vrijwel onbeperkte ruimte bieden om al het e-mailverkeer op te slaan tegen lage kosten, met als bijkomend voordeel dat deze werkplekonafhankelijk benaderbaar zijn.

Mogelijkheden

De softwareontwikkelaars hebben ondertussen ook niet stilgezeten. De aangeboden softwareoplossingen bieden veel mogelijkheden. De afgelopen jaren zien we ook steeds meer softwareleveranciers die hun programmatuur online ter beschikking stellen waardoor er interessante mogelijkheden ontstaan. De softwareleveranciers zorgen er voor dat de software wordt geüpdatet en nemen de verantwoording over voor back ups.

Vooral de mogelijkheid om samen online met de klant de administratie te voeren is een tendens die steeds verder zal worden doorgezet. Ik heb al vele enthousiaste klanten gesproken die op die manier tijd besparen voor het aanleveren van hun administratie. Het automatisch inlezen van bankmutaties en de mogelijkheden van scan- en herkenoplossingen bieden dan ook mogelijkheden om het administratieve proces verder te stroomlijnen. Ik verwacht dat deze trend in 2018 verder zal doorzetten.

Overheid

Wat kunnen we verwachten van de overheid in 2018? Verlaging van de tarieven in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting uitgespreid over een aantal jaren is al aangekondigd en zal worden doorgezet. Er zijn echter ook een aantal lastenverhogende maatregelen aangekondigd die vrij geruisloos door de nieuwe regering zijn doorgevoerd.

BTW-tarief

Voor 2019 staat de verhoging van het lage btw-tarief van 6 % naar 9 % op de rol. De verhoging van het tarief van de AB-heffing voor 2020 en 2021 (voor BV ondernemers) is een aandachtspunt om het dividendbeleid voor 2018 en 2019 goed te beoordelen. Voor IB-ondernemers is een verlaging van de zelfstandigheidsaftrek aangekondigd door de aftrek te beperken tot een lager tarief van crica 37 %.

Het is moeilijk een trend te voorspellen wat de regering verder voor ons in petto heeft. Het opgebloeide economische klimaat geeft wellicht ruimte voor verdere lastenverlichting. Aan de andere kant is de spanning op de arbeidsmarkt goed merkbaar. Het vinden van goed personeel is een uitdaging geworden.

Wat wordt uw trend voor 2018?

De auteur, Michel Duijm, is accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude, 071-3419000. Meer info: www.bouwer-officier.nl.

 

Altijd op de hoogte blijven?