NL IJs staat en maakt zich zichtbaar met logo

4 maart 2021 Clara Bloemhof

 

Anderhalf jaar na de eerste gesprekken en precies 1 jaar na ondertekening van de intentieverklaring, is de Stichting Nederlandse IJsbereidingssector, kortweg NL IJs, een feit. Met als sterke basis het IJscentrum, de branchevereniging Ambachtelijk IJscentrum en het Gilde van SVH Meesterijsbereiders zijn de gesprekken met partners in volle gang. De eerste partnerovereenkomsten zijn al getekend.

De ambachtelijke ijsbereidingssector staat samen sterker, was de gedachte van de initiatiefnemers toen de eerste gesprekken plaatsvonden. De branche is klein, maar er bestaan veel clubs die veelal toch al samen optrokken. De diverse verenigingen hanteren elk een partnerbeleid. Hoe mooi zou het zijn als we als één organisatie kunnen acteren en samen de branche krachtiger kunnen maken? Daar waren de partijen die ten grondslag liggen van het initiatief het roerend over eens. De intentieverklaring tussen IJscentrum, Vereniging Ambachtelijk IJscentrum en het Gilde van SVH Meesterijsbereiders werd op het podium van IJs-vak 2020 ondertekend.

Door de omstandigheden met betrekking tot corona lagen de onderhandelingen tijdelijk op een laag pitje. Maar misschien wel dankzíj deze situatie, werd het belang van een organisatie die staat voor alle ambachtelijke ijsbereiders van Nederland, nog eens benadrukt. Door de vele maatregelen vielen organisaties stil, heerste er onduidelijkheid over wat wel en niet mocht. Door wederom de kennis en krachten te bundelen, kwam er een coronaprotocol voor ijssalons. “Dit is een perfect voorbeeld van hoe we de functie van NL IJs voor ons zien”, vertelt Teun Loonen, bestuurslid van de stichting. “Er zit zoveel kennis in onze sector. Door de lijnen nog korter te maken kunnen we snel anticiperen op veranderingen in de maatschappij. En zo de ijsbereider nog beter ondersteunen in zijn ondernemerschap.”

In het najaar van 2020 was de Stichting Nederlandse IJsbereidingssector een feit. Precies een jaar na het ondertekenen van de intentieverklaring, presenteert de stichting trots het logo. NL IJS maakt meteen duidelijk waarvoor de stichting staat: een sterke ambachtelijke ijssector met een bijbehorend imago. De drie halve cirkels vormen een paraplu (of beter, om in zomerse termen te spreken: een parasol) die bestaat uit de drie partijen die deze stichting oprichtten.

Het bestuur

Het bestuur van NL IJs bestaat uit afgevaardigden van Vereniging Ambachtelijk IJscentrum (Teun Loonen), het Gilde van SVH Meesterijsbereiders (Luc Blok) en de opleider IJscentrum (Hidde de Brabander). Het voorzitterschap neemt Theo Clevers, SVH Meesterijsbereider, op zich. Daarnaast is Martin van Rossum bereid gevonden om als penningmeester te fungeren.

Fase 2: partners

De eerste partnerovereenkomsten zijn al ondertekend. Een partner verbindt zich niet langer aan één van de afzonderlijke partijen onder de parasol, maar aan de branche in het geheel. “We zijn zeer tevreden over de reacties die we ontvangen”, zegt Hidde de Brabander, bestuurslid NL IJs en afgevaardigde namens het IJscentrum. “We zijn momenteel druk in gesprek met partners om met ons de handen ineen te slaan. Om het ambacht en de sector waar wij allemaal zoveel liefde voor voelen met elkaar beter, mooier en inhoudelijker te maken. Samen gaan we een zonnige en vooral smakelijke toekomst tegemoet.”

Naast het toespitsen van opleidingen vanuit de vraag van de ondernemers, het delen van kennis vanuit de SVH Meesterijsbereiders en het werken aan een beter imago voor de ambachtelijke ijsbereider, legt NL IJs ook de focus op Europa. Voorzitter Clevers: “We willen de wereld laten zien dat er in Nederland gewoon super goed ijs wordt gedraaid. Als je alleen al kijkt naar het IJscentrum, waar wordt gewerkt met de beste vakmensen en state of the art machines, dan doen we zeker niet onder voor de rest van Europa. Dat is iets waar we trots op zijn en willen laten zien!”

Iedereen is welkom

Achter de schermen wordt gewerkt aan de verdere (digitale) invulling van de activiteiten van NL IJs. Partijen die zich bezig houden met ambachtelijk ijs, op welke wijze dan ook, zijn welkom om zich aan te sluiten bij de Stichting Nederlandse IJsbereidingssector. Neem hiervoor contact op met Theo Clevers, via communicatie@ijscentrum.nl.

 

 

Altijd op de hoogte blijven?