Een recall - hoe te handelen

28 februari 2020

Een terugroepactie, niemand zit er op te wachten. Maar helaas komen deze steeds meer voor dan je zou denken. Hoe en wanneer treedt dit nu in werking?

Een recall kan vanuit verschillende benaderingen in werking gezet worden:

  • Je leverancier geeft aan dat bepaalde grondstoffen niet oké zijn en uit de markt moeten;
  • Zelf heb je geconstateerd dat er iets niet goed is gegaan is en onderneemt actie;
  • De klant komt in beweging en geeft het signaal af dat er iets niet goed is.

Vanuit welke kant ook, je bent verantwoordelijk in de lijn van de voedselketen: 1 up en 1 down. Als ondernemer ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de recall die je dient in te zetten. Maar hoe ver gaat die verantwoordelijkheid nu, waar begint het en waar eindigt het?

Wanneer de voedselveiligheid in het geding komt dien je altijd een recall in te zetten, hieronder beschrijven we een scenario.
In aanvang bepaal je de omvang. Waar heeft het betrekking op? Om hoeveel producten gaat het nu echt? Wanneer dit is vastgesteld dient uitgezocht te worden of je product al bij de consument terecht gekomen is of dat het nog bij wederverkopers ligt. Ook de voorraden dienen vastgesteld te worden en uiteraard geblokkeerd.

Wanneer de omvang bekend is dienen de wederverkopers en consument geïnformeerd te worden. De wederverkopers schriftelijk of telefonisch en de consument uiteraard afhankelijk van de omvang. Moet je advertenties gaan opstellen? Bereik je je klanten met een appie? Weet je wel waar je product terecht gekomen is? Een en ander is erg afhankelijk van de afzet, maar een zorgvuldige en onderbouwde benadering is meer dan noodzakelijk.

Als de informatie van je leverancier komt ben je al geïnformeerd. Maar wanneer je twijfelt aan een grondstof dan dien je je leverancier te verwittigen en ook deze zal dan zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.

Een paar zaken zijn meer dan belangrijk. Leg alles duidelijk en zorgvuldig vast, bewaar alle informatie, registraties en zorg ervoor dat er geen losse eindjes zijn.

Daar komt bij dat het NVWA geïnformeerd dient te worden omtrent de recall, ongeacht de omvang. Deze melding doe je via de website van het NVWA ‘melden en meldwijzer onveilige levensmiddelen’. Het formulier vraagt om gegevens en deze dienen volledig ingevuld te worden. Ook wordt gevraagd om in te vullen waar de dergelijke producten nog zijn: leveringen, voorraden, etc. Vervolgens controleert het NVWA of deze aantallen ook kloppen, de zogeheten massabalans. Let op! Het niet melden bij het NVWA wordt gezien als een overtreding.

Easy Etiket_logo Heeft u vragen of hulp nodig bij een recall? Team EasyEtiket heeft ervaring met het begeleiden van een recall.

Altijd op de hoogte blijven?