Nieuwe tarieven NVWA in januari 2024

15 december 2023
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijzigt vanaf 1 januari 2024 de tarieven voor verschillende diensten als keuringen en herinspecties. Deze zijn vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De NVWA brengt kosten in rekening voor voor activiteiten als keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming- en analyse bij bedrijven en personen die bedrijfsmatig activiteiten verrichten. De overheid past deze tarieven jaarlijks aan de stijgende lonen en prijzen en aan ontwikkelingen in het toezicht. NVWA: “Dit jaar is er sprake van een stijging van 8  procent van lonen en prijzen. Dit percentage is niet gelijk aan het percentage van de tariefsverhoging per 1 januari 2024. De verhoging wordt namelijk ook beïnvloed door het kostendekkend maken van de tarieven (coalitieakkoord Rutte IV) en de ontwikkelingen in het toezicht.”

Kostendekkend

“Het kostendekkend maken van de tarieven heeft een stijgend effect op alleen de tarieven die nog niet kostendekkend waren”, vervolgt NVWA. “Op 26 september 2023 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan over de tarieven van de NVWA. Dit heeft consequenties voor de tarieven voor 2024. De volgens de uitspraak onterecht in de tarieven opgenomen kostenposten zijn nu nog niet uitgesloten voor de tarieven 2024. Zodra de effecten van de uitspraak definitief zijn doorgerekend, worden de tarieven met terugwerkende kracht aangepast. Dat wil zeggen dat onterecht in de tarieven opgenomen kostenposten (geïnde retributies) worden terugbetaald.”

Op de website van de NVWA staat een overzicht van de wijzigingen van de tarieven. De wijzigingsregelingen van de tarieven van de NVWA worden in de Staatscourant gepubliceerd en staan ook op de website. De Wijzigingsregeling van de Warenwetregeling doorberekening kosten (VWS) wordt naar verwachting op 19 december 2023 gepubliceerd.

Dit artikel verscheen eerder op: Evmi

Altijd op de hoogte blijven?