Ben & Jerry’s start campagne ‘halve bakken ijs tegen halfbakken beleid’

26 mei 2023 Redactie Vakblad IJs Ben & Jerry's

Ben & Jerry’s staat bekend als een activistisch ijsmerk. Samen met onder andere de Radboud Universiteit en DELITELABS zet het merk zich nu in voor het schrappen van de 24-weken-eis en andere barrières voor asielzoekers in Nederland. Daarom start Ben & Jerry’s de campagne ‘halve bakken ijs tegen halfbakken beleid’.

Op 23 mei 2023 lanceerde Ben & Jerry’s voor de Tweede Kamer de campagne ‘Halve bakken ijs tegen halfbakken beleid’, gericht op het recht op werk van asielzoekers in Nederland. Werken mag na zes maanden in de asielprocedure voor een periode van maximaal 24 weken per jaar. Beleid dat een barrière vormt in tijden van grote personeelstekorten en dat tevens in strijd is met het Europees recht, zo oordeelde de rechtbank. Een vonnis waartegen het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in hoger beroep gaat. Een collectief van onder andere Ben & Jerry’s, Radboud Universiteit en NGO DELITELABS strijdt voor een versoepeling van regelgeving voor asielzoekers. Dinsdag 6 juni wordt de petitie overhandigd aan de Tweede Kamer.

Aanvraag werkvergunning

Momenteel mogen mensen die wachten op hun asielaanvraag, na een wachttijd van zes maanden, maximaal 24 weken per jaar werken. Een collectief van wetenschappers, NGO’s, experts en werkgevers pleit al jaren voor het opheffen van de 24-weken-eis. Zij constateren dat het huidige Nederlandse beleid en de complexe procedure om een werkvergunning aan te vragen onnodige barrières vormen voor zowel asielzoekers als werkgevers. Op dit moment wordt voor slechts 4% van de asielzoekers die mogen werken een vergunning aangevraagd. Dat terwijl voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen, voor wie de barrières zoals de 24-weken-eis niet gelden, er al ruim 70.000 meldingen van tewerkstelling zijn gedaan. Bovendien oordeelde de rechtbank in april dat de 24-weken-eis in strijd is met artikel 15 van de Opvangrichtlijn van het Europees Recht3.

“De arbeidsmarkt staat te springen om menskracht, en werk draagt bij aan het behoud van zelfstandigheid en aan de integratiekansen en -motivatie van asielzoekers. Het biedt ook een kans beroepsvaardigheden te behouden, en verlaagt de kans dat asielzoekers later een beroep doen op de bijstand”, zegt Tesseltje de Lange, hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit.

Petitie

De petitie - met de beoogde 10.000 handtekeningen - wordt op 6 juni aangeboden aan de Tweede Kamer. Met de petitie wordt opgeroepen om de barrières die de daadwerkelijke toegang tot arbeid belemmeren, weg te nemen.

Fleur Osté van Ben & Jerry’s: “Onze missie is om het beste ijs te maken op de (h)eerlijkste manier, met aandacht en zorg voor de mensen en de aarde. Ben & Jerry’s biedt al jaren via Up Collective werkplekken aan voor nieuwkomers en zo ontdekten we zelf hoe ingewikkeld werkvergunning aanvragen in Nederland zijn. Met een handige toolkit helpen we nu andere werkgevers hierbij. Ook strijden we met campagnes als ‘Together for Refugees’ en ‘Bescherm tieners op de vlucht’ voor de rechten van nieuwkomers in Nederland. Ons huidige doel is het recht op werk voor asielzoekers op de politieke agenda te krijgen. Iedereen heeft immers recht op een eerlijke toegang tot werk.”

De petitie als onderdeel van de ‘Halve bakken ijs tegen halfbakken beleid’ campagne is via deze link te tekenen.

Altijd op de hoogte blijven?