Saamhorigheid

25 mei 2022 Teun Loonen (Voorzitter Ambachtelijk IJscentrum)

Het nieuwe seizoen is al weer een paar weken oud en tot nu toe gaat het voor wat betreft het weer (lees omzetkansen) erg goed. Maar iedere dag opnieuw worden we geconfronteerd met het besef dat we in een heel aparte tijd leven.

Twee jaar lang hadden we te maken met corona en alle problemen daaromheen. Zowel economisch als sociaal. Bij veel, vooral kleine, ondernemers heeft deze periode er enorm ingehakt. Iedereen heeft wel in zijn of haar onmiddellijke nabijheid iets ingrijpends meegemaakt. Ook de oeverloze discussies en gepolariseerde standpunten hebben gezorgd voor veel onrust. Ondanks het feit dat onze branche het er economisch nog redelijk zonder al te veel schade heeft afgebracht, moeten we individueel alles op alles zetten om intern en extern de gelederen weer te sluiten.

Corona is nog niet verdwenen of een nieuwe uitdaging gloort aan de horizon. De gevolgen van de strijd in Oekraïne zullen ook aan ambachtelijk ijsmakend Nederland niet ongemerkt voorbijgaan.

De hoge prijzen die we op dit moment moeten betalen voor de grondstoffen en voor energie, zullen gevolgen gaan hebben voor de bedrijfsvoering van onze leden. Ik zou willen adviseren om qua verhoging van de verkoopprijzen terughoudend te werk te gaan. We moeten ons realiseren dat de consument ook veel last ervaart en meer dan ooit (zeker met dit mooie weer) in is voor een lekker vers gedraaid ijsje.

Afgelopen 24 maart werd vanuit de vereniging ook dit jaar weer aandacht gevraagd voor de internationale Dag van het IJs: Gelato Day. Onze splinternieuwe Innovatie Commissie had speciaal voor deze dag een heel mooi initiatief bedacht. Om giro 555 voor Oekraïne te ondersteunen, werden de consumenten in de gelegenheid gesteld om een origineel ijsje gebaseerd op een delicatesse uit die streek te komen proeven bij de ambachtelijke ijsssalon. De opbrengst was uiteraard bestemd voor giro 555.

Bij de organisatie en de uitwerking van deze actie viel me ook nu weer de positieve rol welke het Gilde van SVH Meesterijsbereiders op zich neemt. Mijn grote complimenten voor deze groep ondernemers, waar we als vereniging enorm veel profijt van hebben.

Het doet me uiteraard goed om te zien dat er bij veel van onze leden erg veel belangstelling was voor deze actie. Giro 555 is blij met de ruim 12.000 euro die we bij elkaar hebben geschept!

Het gaf al met al een echt gevoel van saamhorigheid. Dit is waar we met zijn allen op zaten te wachten en wat we in deze tijden zo goed kunnen gebruiken. ◀
Teun Loonen | voorzitter

Altijd op de hoogte blijven?