Meesterijsbereiders

29 november 2022 Teun Loonen (Voorzitter Ambachtelijk IJscentrum)

In deze column wil ik het dit keer graag hebben over de meesterijsbereiders.

Heel ambachtelijk ijs bereidend en etend Nederland zou blij moeten zijn dat we een groep van ambachtslieden hebben die zich inzetten om niet alleen henzelf maar het gehele ambacht naar een hoger plan te tillen. Hun onderscheidende vermogen kunnen de meesters gebruiken als een belangrijke marketingtool voor hun eigen bedrijf, maar het helpt zeker ook de totale branche.

Breed opgeleide vaklieden zoals Hidde de Brabander, Nils Hendriks en anderen hebben recent de fel begeerde titel behaald. We kunnen niet anders concluderen dan dat de huidige ploeg van meesters van een erg hoog niveau is.

Hoe gaat het in de praktijk?

Onlangs kreeg ik de eer om aan Hans Kennis een oorkonde uit te reiken ter onderscheiding van zijn 25-jarig jubileum als Meesterijsbereider. (Zie ook pagina 5 van deze uitgave).

Hans Kennis is een ‘self made’ vakman: hij heeft zich verdiept en vooral vastgebeten in het product ambachtelijk ijs in al haar facetten.

Al snel legde hij de lat erg hoog. Dit heeft er destijds al toe geleid dat Hans 25 jaar geleden de titel SVH Meesterijsbereider behaalde. Meester Hans heeft de titel altijd in de meest brede zin van het woord uit weten te dragen en doet dat nog steeds. Niet alleen voor de collega (meester) ijsbereiders maar het meesterschap van Hans heeft ook een flinke boost gegeven aan zijn zakelijk succes.

Een andere vooraanstaande Meester, Mark van Gaal van ijssalon IJs en Spijs uit Haps, is namens het Gilde van Meesterijssbereiders de nieuwe afgevaardigde in het bestuur van de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum.

Wij als vereniging hechten erg veel waarde aan een goede relatie met de Meesters. Daarom hebben we destijds de wens uitgesproken om continu iemand namens het Gilde in onze bestuursgelederen te hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we een goede samenwerking met Mark zullen hebben.

Tenslotte spreek in de wens uit dat het Gilde van Meesterijsbereiders de krachten op de juiste wijze weet te blijven bundelen, de Meesters bij elkaar weet te houden, een gezamenlijke visie te ontwikkelen en die ook uitdragen. ◀
Teun Loonen | voorzitter

Altijd op de hoogte blijven?