Foto: Koos Groenewold

Na een lange voorbereidingstijd is het zover: het sectorhuis voor de ambachtelijke ijsbereiding ziet binnenkort het licht. Vanaf medio november is NL IJS de naam van hét virtuele clubhuis van de ambachtelijke ijsbereidingssector. Met de nieuwe stichting willen de aangesloten clubs zich sterk maken voor een gezonde toekomst voor ijsbereidend Nederland.

Afgevaardigden van het IJscentrum en de branchevereniging Ambachtelijk IJscentrum (met inbegrip van het Gilde van SVH Meesterijsbereiders) vormen het bestuur van de Stichting Nederlandse IJsbereidingssector, zoals de stichting voluit gaat heten. Kortweg: NL IJS. Het Gilde van SVH Meesterijsbereiders levert de voorzitter in de persoon van Luc Blok. Ook neemt gildevoorzitter Theo Clevers zitting in het stichtingsbestuur. Met penningmeester annex secretaris Martin van Rossum en bestuurslid Hidde de Brabander staat er een sterk team vol branche- en ijskennis klaar om te beginnen.

De pot verdelen

Al maanden wordt toegewerkt aan ‘het sectorhuis ijs’, zoals de werktitel lang was. Partners en leveranciers werden gepeild: hoe kijken zij aan tegen een ambachtelijke ijssector aan, die op deze manier is verenigd? NL IJS werkt met een sponsoringconstructie: elk onderdeel van de stichting krijgt een bepaald aandeel van het gesponsorde bedrag. Jaarlijks wordt bekeken hoe het geld verdeeld wordt. Voor belanghebbenden werkt het eenvoudiger om in één keer te sponsoren dan wanneer afhankelijke partijen een sponsorbedrag ontvangen.

“Partners zijn hierin enorm belangrijk voor de toekomst van de ijssector”, stelt Teun Loonen, voorzitter van de branchevereniging en een van de initiatiefnemers van de nieuwe stichting. “De komende maanden worden deze opnieuw benaderd. We weten dat de coronaperiode bij veel partijen ervoor heeft gezorgd dat de hand op de knip gaat, maar om zelf te kunnen blijven bestaan, is voortbestaan van een sterke, ambachtelijke ijssector cruciaal.” Loonen duidt op onder meer het belang van het IJscentrum, dat opleidingen verzorgt voor de (beginnende en gevorderde) ijsbereider. “Zoals we onze partners 20 jaar geleden nodig hadden om een goede sector neer te zetten, zo hebben we ze nu nodig om het voortbestaan te garanderen.”

Medio november

De notariële papieren voor het totstandkomen van de Stichting Nederlandse IJsbereidingssector zijn ondertekend. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de statuten. Naar verwachting is de stichting NL IJS medio november een feit. Partijen binnen de stichting zijn Lentiz Cursus & Consult (opleider van IJscentrum), Vereniging Ambachtelijk IJscentrum en het Gilde van SVH Meesterijsbereiders. Hiermee is een fundament gelegd, maar, stelt woordvoerder Loonen: “Partijen die zich geroepen voelen om zich bij ons aan te sluiten, zijn van harte welkom.”

Altijd op de hoogte blijven?