Kabinet zoekt oplossingen voor personeelstekort

6 februari 2023 Redactie Food
Foto: Pixabay

Het personeelstekort blijft een probleem volgens het kabinet. Op korte termijn neemt de krapte op de arbeidsmarkt iets af vanwege verminderde economische groei. Maar veel vacatures blijven open en op de langere termijn blijft het personeelstekort een structureel probleem in een aantal sectoren zoals het onderwijs, techniek en ICT.

“In de toekomst zijn er structureel minder werkenden”, meldt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. “Daar is geen simpele oplossing voor. We zullen moeten accepteren dat niet alles tegelijkertijd kan. Het kabinet is om die reden actief aan de slag met de fundamentele vraag hoe de economie en onze arbeidsmarkt er in de toekomst uit kan zien. Daarnaast moeten we ons extra inspannen om mensen naar werk te begeleiden, werkenden te stimuleren meer uren te maken en te zorgen dat werken ook aantrekkelijk is en mensen de juiste vaardigheden hebben. Bovendien zullen we banen slimmer en efficiënter moeten inrichten, om hetzelfde werk met minder mensen te doen. Dit betekent dat we allemaal aan de bak moeten: overheid, werkgevers en werknemers. Alleen samen houden we Nederland open.”

Het kabinet wil per sector kijken wat er precies nodig is. Daarnaast verkent het kabinet samen met sociale partners om meer uren werk te stimuleren en werk meer lonend en aantrekkelijk te maken. Ook wordt er gekeken hoe meer mensen, zoals mensen met een beperking of statushouders, aan de slag kunnen en wordt gekeken naar financiële ondersteuning voor zij-instromers.

Bron: Rijksoverheid

Altijd op de hoogte blijven?