Kabinet komt met Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

28 maart 2023 Redactie Food Pixabay

Het kabinet ziet veel kansen voor de industrie om verder te verduurzamen en komt daarom met het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie. Hiermee wil de overheid meer regie nemen en te zorgen voor meer samenhang tussen verschillende initiatieven.

“Ik zie dat de wil en noodzaak om te verduurzamen er is”, zegt Micky Adriaanse, minister van Economische Zaken en Klimaat. “Dat zien we terug in de investeringen van bedrijven; er wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame technologie. Naast het belang voor het klimaat, brengt het verduurzamen van de industrie ook andere kansen met zich mee. We hebben alles in huis om daar internationaal koploper in te worden, bijvoorbeeld door het produceren van groene kunststoffen.”

Industrie in Nederland

De industrie is een belangrijke sector voor Nederland, vindt het kabinet. “Zij zorgt voor zo’n 1 miljoen banen en de producten die zij maakt hebben wij nodig voor ons dagelijks leven.” Wel vindt het kabinet dat de productie schoner en minder belastend moet zijn voor de leefomgeving en grondstoffen moeten uiteindelijk opnieuw gebruikt worden. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor het concurrentievermogen van Nederland.

Minister Adriaanse: “We, overheid en bedrijven, moeten dan wel hard aan de bak om die kansen te verzilveren. Alle inzet moet beter op elkaar aansluiten en we moeten onzekerheden wegnemen. Als je als bedrijf bijvoorbeeld wil investeren in een grote elektrische oven, dan wil je weten of er netcapaciteit is en er voldoende groene energie beschikbaar is. Andersom willen netbeheerders eerst weten hoeveel nodig is voor ze de infrastructuur aan kunnen leggen. Zo wachten we op elkaar en kunnen we niet vooruit. Dit is precies de reden waarom ik met het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie alle partijen bij elkaar breng. We nemen sneller, betere besluiten en zorgen dat ze op de juiste manier en in de juiste volgorde worden uitgevoerd.”

Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

Met de introductie van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie wil het kabinet een sterkere regie op het verduurzamen van de industrie. Een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van het kabinet, medeoverheden, bedrijfsleven en netbeheerders, moet ervoor zorgen dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en besluiten nemen binnen de hele keten. Het programma richt zich vooral op het op de juiste manier en in de juiste volgorde daadwerkelijk uitvoeren van plannen. Er wordt gewerkt aan een routekaart die hier invulling aan gaat geven.

Schone energie

Omschakelen naar schone energie, zoals elektriciteit en waterstof, speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de industrie. Ook andere sectoren willen omschakelen naar deze bronnen en daarvoor moet de nodige infrastructuur worden aangelegd. Hier zet de overheid zich voor in met het het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Dat kan niet overal tegelijk. Daarom richt de overheid zich eerst op vijf regio’s waar veel industriële bedrijven bij elkaar staan: Noord-Nederland, het Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland-West-Brabant en Chemelot in Limburg. Voor de industrie buiten deze clusters kom een aanpak op maat.

Dit artikel verscheen eerder op: Evmi

Altijd op de hoogte blijven?