Industrie maakt opleiden en werken in de techniek aantrekkelijker

7 maart 2023 Shutterstock

Bedrijven ervaren een tekort aan personeel terwijl er ruim een miljoen mensen geen werk hebben. Er lijkt sprake van een mismatch. Volgens Gert Jan Braam, Sector specialist Industry, ING Sector Banking, kunnen werkzoekenden sneller terecht in industrie dankzij slimme aanpak. Hij deelt het onderstaande bericht.

Ruim een miljoen mensen staan langs de kant. En ondertussen is meer dan de helft van de vacatures moeilijk in te vullen volgens het UWV. In de industrie is het zelfs nog lastiger om geschikte kandidaten te vinden, 61 procent van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Daarbij daalt de instroom op het MBO techniek (met 18 procent in de laatste 4 jaar) en zal verder dalen door een krimpende beroepsbevolking. Er is kortom een enorme en groeiende mismatch op de arbeidsmarkt. Die kunnen we door anders te kijken naar functie- en opleidingseisen drastisch verkleinen. Bovendien kan de inzet van de nieuwste technologie ervoor zorgen dat de industriesector klaar is voor deze opleidings- en arbeidsmarkttransitie.

Potentieel

Het is een pijnlijke constatering dat veel te veel mensen om verschillende redenen geen betaalde baan hebben. Het onbenutte arbeidspotentieel beslaat volgens het CBS nu 1,2 miljoen mensen. Hiervan zijn ruim 350.000 mensen actief op zoek naar werk en direct beschikbaar. Een goudmijn die zo snel en effectief mogelijk aangeboord moet worden. Het bestaande aanbod levert onvoldoende mogelijkheden op om deze mismatch snel weg te werken en is bovendien niet goed afgestemd op de actuele behoefte. Het hele systeem van functie-inhoud en functie-eisen belemmert de instroom in de industrie.

Dit terwijl personeel hier keihard nodig is. Het huidige personeelstekort remt de potentiële groei van de industrie; een sector die met technologische ontwikkeling juist moet bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie en efficiency in de zorg.

Toegankelijkheid en concurrentiepositie

Het is daarom belangrijk dat de industrie maximaal inzet op twee groeipijlers: het Aanvalsplan Techniek van de techniekbranches én productiviteitsgroei met behulp van nieuwe technologie. Door het Aanvalsplan Techniek wordt opleiden en werken in de techniek aantrekkelijker gemaakt, de instroom verbeterd en blijft er meer personeel behouden. De opleidingsstructuur wordt gemoderniseerd en ingericht naar actuele en toekomstige behoefte.

In de laatste industrie sectorstudie van ING wordt toegelicht dat door versneld investeren in nieuwe technologieën als digitalisering en robotisering een noodzakelijke productiviteitsverbetering wordt gerealiseerd door slimmer en sneller te werken. Daarbij zorgt de inzet van de nieuwste technologie in een hypermodern machinepark deels voor een vereenvoudiging van het productieproces, waardoor meer mensen voor specifieke taken inzetbaar zijn en gerichter zijn te trainen.

Met de inzet op deze pijlers wordt de sector sneller toegankelijk voor potentiële werknemers én wordt geïnvesteerd in een betere concurrentiepositie met behoud van langdurige werkgelegenheid.

Altijd op de hoogte blijven?