Groeifonds steekt 9 miljoen toekomstbestendig Noorden

19 juni 2023 Clara Bloemhof Unsplash

Een consortium van water-, chemie en foodsector in het Noorden trekt samen op in ‘de groene transitie’ en ontvangt 9 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds om verder op te schalen. Het geld is afkomstig uit de ‘Subsidie Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs.

Het consortium bestaat uit het Centre of Expertise Water Technology (CEW), het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water), Green PAC, Bakery Sweets Center (BSC) en Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties (WVLO). 

Opschaling

Opschaling is nodig omdat de sectoren watertechnologie, chemie en food te maken hebben met grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, milieuverontreiniging en energietransitie. Er is al sprake van een personeelstekort en zonder actie dreigt dit alleen maar groter te worden. Bovendien zijn er innovaties nodig. Met gerichte investeringen kan nu verder worden opgeschaald, zodat meer scholieren, werkenden en werkzoekenden kunnen worden opgeleid voor een baan in deze sectoren.

Publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS’en)

Beroepsonderwijs dat goed aansluit bij het bedrijfsleven is onmisbaar om de Nederlandse economie gezond te houden. Sinds 2010 investeert de Nederlandse overheid daarom in zogenoemde publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS’en) die de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven versterken. Ze leiden jongeren op voor de regionale arbeidsmarkt, houden medewerkers van het regionale bedrijfsleven blijvend inzetbaar door om- en bijscholing en ze ondersteunen mkb’ers bij innoveren. Alle netwerken binnen het nieuwe noordelijke consortium zijn meerdere jaren actief in de sectoren watertechnologie, chemie en food.

Dwarsverbanden

Jeroen Rijnhart, directeur van penvoerder CEW: “Met de toegekende subsidie willen we de drie sectoren verbinden om zodoende van elkaar te leren. Onze PPS’en hebben dwarsverbanden op het gebied van grondstoffen, energie en circulariteit van producten en we werken samen aan de groene transitie. Om een voorbeeld te geven, de voedingsmiddelenindustrie gebruikt plastic om voedsel veilig te verpakken. Dit plastic moet herbruikbaar zijn en het liefst ook biologisch afbreekbaar. Daar is de chemische sector voor nodig. En om te voorkomen dat microplastics in ons water terechtkomen, speelt de watersector een belangrijke rol. Door samen te werken en gezamenlijk te investeren wordt het geheel meer dan de som der delen.”

Regionale ondersteuning

Voor een succesvol opschalingstraject is de steun van regionale partners zoals overheid, bedrijfsleven en onderwijs onmisbaar, zowel in de vorm van cofinanciering als inhoudelijk. Jeroen Rijnhart: “De drie noordelijke provincies hebben een belangrijke bijdrage geleverd bij het formuleren van het thema van onze aanvraag – Groene transitie in water, chemie en food – en zullen de komende jaren nauw inhoudelijk betrokken blijven bij de uitvoering.”

Voor Bakery Sweets Center draagt de subsidie bij aan de opschaling van het retourbroodproject. De realisatie van een pilot plant waarbij versuikerde broodpasta uit retourbrood in nieuwe producten wordt verwerkt, komt zo dichterbij.

Nationaal Groeifonds

De ‘Subsidie Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs‘ wordt bekostigd uit het Nationaal Groeifonds. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 in totaal € 20 miljard in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn.

Bron: Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties en Bakery Sweets Center

Altijd op de hoogte blijven?