FNLI uit zorgen over continuïteit Nederlandse voedingsmiddelensector

6 oktober 2022 Redactie Food

De FNLI maakt zich grote zorgen over de continuïteit van Nederlandse voedingsmiddelenproducenten. Door de explosief gestegen energiekosten komen zij steeds meer in het nauw. Een groeiend aantal producenten in verschillende sectoren ziet daarmee zelfs hun continuïteit in gevaar komen. Dat treft niet alleen individuele bedrijven, maar inmiddels ook volledige sectoren. De FNLI roept de overheid daarom op om niet langer te wachten met passende en effectieve maatregelen om de desastreuze effecten van de hoge energieprijzen te dempen en het gelijke speelveld in Europa te behouden.

In de landen om Nederland heen grijpt de overheid in met forse steunmaatregelen voor bedrijven. Om die reden maakt de FNLI zich zorgen dat Nederlandse producten en bedrijven de markt uitgeprijsd worden. De federatie wil dat het level playing field hersteld wordt.

Steeds meer bedrijven krijgen te maken met flexibele energiecontracten waardoor de stijging van de energieprijzen in een stroomversnelling komt. Dat raakt inmiddels hele sectoren, zoals de bakkerijen en groentenconserven. Onlangs gaf ING aan te verwachten dat de energiekosten voor voedingsmiddelenproducenten dit jaar oplopen tot gemiddeld 7,5% van de totale kosten, tegenover 1,5% in 2020 en dat de totale kostenstijgingen voor voedingsmiddelenbedrijven tussen de 20% en 30% liggen. Cees-Jan Adema, directeur FNLI: “Dit onderschrijft wat wij in de praktijk ervaren, waarbij wij uitschieters zien bij bedrijven waar de energiekosten inmiddels zo’n 30% tot 40% van de kostprijs uitmaken. Tegelijkertijd zien wij landen om ons heen in snel tempo steunmaatregelen optuigen. Nederlandse producenten komen daardoor op achterstand te staan; soortgelijke producten uit het buitenland worden goedkoper.”

Als bedrijven omvallen als gevolg van de energieprijzen en inflatie, heeft dat veelal ook directe consequenties voor andere lokale schakels in de agrofoodketen, zoals boeren en tuinders die gewassen telen voor hun afnemers. Veel producenten hebben een deel van de gestegen kosten voor hun rekening genomen, maar de uiterste grens van wat zij zelf kunnen opvangen is bereikt en meer doorberekenen is veelal niet mogelijk, schrijft de FNLI.

Verduurzaming

Zonder compensatiemaatregelen komt ook verduurzaming binnen de voedingsmiddelensector op de helling te staan. Om de energie-intensieve sectoren perspectief te bieden en duurzame investeringen, bijvoorbeeld in elektrificatie, te stimuleren, is een zo snel mogelijke investering in de energie-infrastructuur noodzakelijk. Ook een ruimere inzet van bestaande instrumenten zoals de SDE++-regeling kan daaraan bijdragen. Daarnaast moet het stroomtarief losgekoppeld worden van de gasprijs en moet deze vastgesteld worden op basis van de werkelijke kosten.

Altijd op de hoogte blijven?