ABN AMRO voorspelt stijgende loonkosten en krimp foodsector 2023

17 mei 2023 Redactie Food Pexels

Vanwege de hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt stijgen in 2023 de loonkosten voor het bedrijfsleven naar 17 miljard euro. Tegelijkertijd neemt de vraag af waardoor de foodsector krimpt met 1 procent. Bedrijven moeten innoveren om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Dat blijkt uit de Sectorprognoses 2023-2024 van ABN AMRO.

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge inflatie krijgt het bedrijfsleven in 2023 te maken met sterk stijgende loonkosten die naar verwachting met zo’n 17 miljard euro toenemen, blijkt uit berekeningen van ABN AMRO op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De loongroei - die dit jaar waarschijnlijk 5,3 procent bedraagt - wordt aangejaagd door een uitzonderlijke situatie van hoge inflatie en een zeer krappe arbeidsmarkt.

Krimp foodsector

Tegelijkertijd leiden deze hoge inflatie in combinatie met de snel stijgende rente er toe dat de vraag geleidelijk afneemt. Hoewel de gevolgen van de energiecrisis meevallen en ondernemingen er in het afgelopen jaar redelijk in zijn geslaagd de hogere kosten voor personeel, energie en grondstoffen door te berekenen aan klanten, kan dit in 2023 moeilijker worden. ABN AMRO verwacht dit jaar voor een aantal sectoren een daling van de volumes, zoals in de Industrie (-3 procent), Food (-1 procent), Bouw (-1,5 procent), Agrarisch (-1 procent) en Retail (-0,5 procent).

Verhogen arbeidsproductiviteit

Het is volgens ABN AMRO cruciaal dat bedrijven innoveren om hun arbeidsproductiviteit te verhogen. “Ondernemers kunnen proberen kostenstijgingen door te berekenen aan afnemers, maar in een krimpende markt is het risico dat zij zich dan uit de markt prijzen duidelijk aanwezig. Gezien de vergrijzing en daarmee gepaard gaande personeelstekorten kunnen bedrijven ook op langere termijn profiteren van efficiënter werken. De noodzaak van een hogere arbeidsproductiviteit is het grootst in de meest arbeidsintensieve sectoren”, benadrukt Albert Jan Swart, Sector Econoom Industrie en Transport & Logistiek van ABN AMRO. “Voorwaarde voor productiviteitsgroei is wél dat de werkdruk van werknemers niet verder toeneemt en het welzijn van personeel in deze sectoren wordt gewaarborgd. Technologische innovaties kunnen hierbij een grote rol spelen. Generatieve AI-oplossingen en de inzet van robots kunnen specifieke taken uit handen nemen om medewerkers ruimte te bieden om zich te richten op andere werkzaamheden.”

Bron: ABN AMRO

Altijd op de hoogte blijven?