ABN AMRO verwacht verdere stijging voedselprijzen

24 februari 2022 Redactie Food
Foto: Soydul Uddin/Pixabay

ABN AMRO verwacht dat 2022 een moeilijk jaar gaat worden voor de foodsector. Producenten krijgen te maken met een forse stijging van de productiekosten, terwijl de consument door de inflatie meer op de prijs gaat letten. Een verdere prijsstijging lijkt onvermijdelijk volgens de bank.

Het weer opengaan van de samenleving zorgt ervoor dat de consumptie van dranken en voedingsmiddelen deels normaliseert. Zo verwacht ABN AMRO dat de productie van dranken (+5 procent) en voedingsmiddelen (+1 procent) dit jaar stijgt. Tegelijkertijd benadrukt zij dat de foodsector als geheel een onzeker jaar tegemoet gaat. Zo kampen producenten met stijgende energie- en transportkosten en uitzonderlijk hoge prijzen voor grondstoffen als granen, plantaardige oliën en zuivel. ABN AMRO verwacht dat deze productiekosten in 2022 relatief hoog blijven.

Hoe de stijgende productiekosten de volumes gaan beïnvloeden, is nog onduidelijk. De verkopen in supermarkten daalden vorig jaar, maar liggen nog op een redelijk hoog niveau. Zo is de verkoopgroei van vleesvervangers gestagneerd (+8 procent). Doordat de verkoop van vlees in de supermarkt daalde (-5 procent), nam het aandeel van vleesvervangers in de totale vleescategorie nog wel toe. Hoewel in het vierde kwartaal van 2021 de verkoop van vleesvervangers niet meer groeide, heeft deze groeiniche nog steeds potentie, zeker nu relatief veel geld wordt uitgegeven aan onderzoek en innovatie om vleesvervangers te verbeteren. Dat concludeert ABN AMRO in haar sectorprognose Food 2022-2023.

Sterke focus op prijs

Vooralsnog verwacht ABN AMRO dat de heropening van de samenleving dit jaar leidt tot een lichte volumestijging (+1 procent). De hoge productiekosten zetten de marges verder onder druk. Fabrikanten moeten de hoge productiekosten compenseren door hogere prijzen bij supermarkten te bedingen, maar door de stevige concurrentie is dit lastig.

“Bedrijven proberen prijsverhogingen zo lang mogelijk uit te stellen om hun concurrentiepositie niet te verliezen”, ”, zegt Nadia Menkveld, Sector Econoom Agrarisch en Food van ABN AMRO. “Hoe foodbedrijven uit deze strijd komen, is afhankelijk van veel factoren, zoals het merk, schaalgrootte, de beschikbaarheid van alternatieven, bestaande afspraken en in hoeverre efficiëntiemaatregelen genomen kunnen worden. Uiteindelijk kan deze margedruk ten koste gaan van innovatie op het gebied van productontwikkeling en verduurzaming”

Onvermijdelijke prijsstijging

Een verdere stijging van de voedselprijzen lijkt volgens Menkveld onvermijdelijk. “De kans bestaat dat Nederlanders dan op zoek gaan naar goedkope alternatieven, zo blijkt uit onderzoek dat we onder consumenten hebben verricht. Zo geeft 40 tot 55 procent van de consumenten aan een sterkere focus te hebben op prijs ten koste van andere koopmotieven, zoals gemak en duurzaamheid. Zij kopen bijvoorbeeld vaker huismerken. Daarnaast zegt ruim een kwart minder op duurzaamheid te letten als de boodschappen flink duurder worden.”

Bron: ABN AMRO

Altijd op de hoogte blijven?