Werknemer leeft er lekker op los

12 juli 2024 Smit en Smit Advocaten Pixabay
WETGEVING | Te veel Old Amsterdam-kaas, Spa Reine, forse uitgaven in een erotisch centrum én het geven van privé­feesten in het pand van de werkgever recht­vaardigen een ontslag op staande voet van een bestuurder. 

De werknemer is 2020 in de functie van beheerder/bestuurder bij de werkgever, een stichting, in dienst getreden. De werknemer is in 2023 in een vergadering van de raad van toezicht op staande voet ontslagen wegens (vermeende) verduistering van gelden en goederen in combinatie met andere misstanden, zoals het houden van privéfeesten op kosten van de werkgever, het inhuren van zijn partner zonder toestemming en het onrechtmatig besteden van gelden tijdens een wintersportvakantie in Oostenrijk. 
De werknemer is het niet eens met het verleende ontslag en stapt naar de rechter. Hij vordert een transitie- en een billijke vergoeding van de werkgever. 

Privéfeesten

Tijdens de rechtszaak komt vast te staan dat de werknemer twee privéfeesten (één voor zijn schoonmoeder en één voor zijn eigen verjaardag) in het pand van de werkgever heeft gegeven met gebruikmaking van de voorraad van werkgever. Ook komt vast te staan dat hij niet heeft bijgehouden hoeveel consumpties er tijdens deze feesten zijn verbruikt en dat hij geen enkele vergoeding heeft betaald voor de consumpties van een feest waar ongeveer 70 personen aanwezig waren. Verder komt vast te staan dat de werknemer – zonder toestemming van zijn werkgever – zijn partner als zzp’er heeft ingehuurd voor werkzaamheden in het pand van werkgever en dat zij daarvoor facturen heeft gestuurd voor ruim € 10.000.

Alsof dit alles nog niet merkwaardig genoeg is, komt tijdens de procedure ook vast te staan dat de werknemer voor zijn eigen gebruik op kosten van werkgever een grote hoeveelheid Spa Reine 174 flessen) en 8 kilo Old Amsterdam kaas heeft aangeschaft en dat hij op kosten van de werkgever een koelbox heeft aangeschaft voor eigen gebruik. En hier laat de werknemer het niet bij.

Vast te staan komt verder dat de werknemer in maart 2022 in een erotisch centrum in Sölden ten laste van de rekening van werkgever een betaling van € 1.000 heeft gedaan met de ApplePay functie op zijn telefoon en dat hij over deze betaling aanvankelijk onjuiste mededelingen heeft gedaan. 

Persoonlijke verrijking

De rechtbank is van oordeel dat werknemer hierdoor als bestuurder in ernstige mate de belangen van zijn werkgever heeft geschonden. Dit vooral wat betreft de betaling van het bedrag van € 1.000 in Oostenrijk ten laste van werkgever zonder daarover direct naar waarheid te verklaren en dat bedrag direct terug te betalen. Ook het geven van privéfeesten op kosten van werkgever zonder daarvoor een vergoeding te betalen, valt niet in goede aarde bij de rechter.

Alle vaststaande feiten worden als een persoonlijke verrijking ten koste van de werkgever aangemerkt en dat rechtvaardigt volgens de rechter een ontslag op staande voet.  De persoonlijke omstandigheden, waaronder de leeftijd en de gevolgen die het ontslag voor heeft voor de werknemer, maken dit niet anders. De werknemer heeft geen recht op een transitie- en/of billijke vergoeding. Een terecht oordeel menen wij. 

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten.

Smit & Smit Advocaten image

Smit & Smit Advocaten
Mr. C.M. (Kees) Smit
T +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
T +31 (0)6 20 14 24 49
info@smitensmitadvocaten.nl
smitensmitadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven?