Overname of uitbreiding van uw bedrijf?

14 juni 2024 Bouwer & Officier
Het aanbod van bakkers die hun bedrijf te koop aanbieden, stijgt. Deze tendens is echter niet uniek voor onze sector:  ook veel mkb-bedrijven in andere sectoren zijn actief op zoek naar opvolging.

Ook komt dit terug in het aantal dienstverleners die zich bezig houden met de begeleiding van de aan- en verkoop van bedrijven. Is het wellicht een inhaalslag na de coronaperiode of speelt er meer? De ondernemers die ik spreek geven een aantal redenen aan: gebrek aan opvolging, leeftijd van de ondernemer(s), het is lastig om (goed) personeel binnen te halen en te behouden en de gestegen kosten (loon en energie), waardoor het rendement onder druk komt te staan.

Aan de andere kant zien we ook bakkers die juist op zoek zijn naar uitbreiding van hun bedrijf. De aanbodkant lijkt momenteel substantieel groter dan de vraagkant. Voor overnemende bakkers biedt dit momenteel goede kansen omdat de marktwerking zorgt voor prijsdruk van bedrijven.

Voorbereiding

De uitdrukking ‘Zint eer gij begint’ geldt zowel voor bakkers die willen verkopen als bakkers die uitbreiding zoeken. Een gedegen voorbereiding is het halve werk. Voor verkopende bakkers is een eerste stap vaak een waardering van hun bedrijf op basis van de behaalde resultaten uit het verleden en een taxatie van het onroerend goed en de roerende zaken (machines, winkelinrichting). Voor kopende bakkers is een belangrijke afweging wat de combinatie van uw eigen bedrijf en het over te nemen bedrijf oplevert. Schaalvergroting bijvoorbeeld kan voordelen bieden door voortaan te bakken op één locatie. Uiteraard moet dan wel goed worden bekeken of dit past, of dit voor extra investeringen zorgt en of de voordelen opwegen tegen de nadelen van de extra kosten van het transport. De omzetverwachting (marktonderzoek), overige investeringen, benodigd personeel, financierbaarheid etc. moeten in de voorfase getoetst worden. Hier komt het nodige rekenwerk bij kijken. Tevens is het belangrijk om voor uzelf te bepalen of de stap naar een extra locatie u wel past. U moet ongetwijfeld meer zaken uit handen geven en de directe controle is uiteraard minder.

Tips

Het gaat te ver om in dit artikel alle ins en outs van een overname te behandelen. Daarom sluiten wij af met twee tips.  De eerste tip betreft de overname van een eenmanszaak of VOF. In dat geval neemt u alleen die zaken over die in het overnamecontract staan beschreven. Een belangrijke uitzondering is het personeel. Indien u de zaak overneemt, gaan alle medewerkers met al hun rechten (ook de opgebouwde dienstjaren) en plichten over naar de koper. Indien het de bedoeling is dat niet alle medewerkers overgaan, dient de verkoper dit voor de overname met de betrokken medewerkers te regelen.

De tweede tip betreft de overname van de aandelen van een B.V. U koopt dan de B.V. met al haar rechten en plichten (inclusief personele verplichtingen). Het voordeel is dat contracten en onroerend goed (zonder overdrachtsbelasting) probleemloos overgaan. Elk voordeel heeft echter zijn nadeel: door de overname van de aandelen bent u automatisch eigenaar geworden van bijvoorbeeld belastingclaims of personele verplichtingen. Kortom, bij een overname van de aandelen is  onderzoek door specialisten noodzakelijk om te voorkomen dat u onbedoeld allerlei verplichtingen op u neemt.

bouwer en officier logo klein

Michel Duijm 
Accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers, te Alphen aan den Rijn.
T: (085) 00 269 00
Meer info: www.bouwer-officier.nl

Altijd op de hoogte blijven?